Wat is homeopathie?

Samuel Hahnemann 1755 – 1843

Samuel Hahnemann 1755 – 1843

Met de homeopatische geneeswijze wordt geprobeerd het zelfherstellend vermogen van het organisme aan te sterken. Op een zachte, natuurlijke en duurzame manier kunnen daardoor uw klachten verminderen of verdwijnen en kan uw algemene gezondheid verbeteren of herstellen.

In de klassieke homeopathie worden de regels van de grondlegger van de homeopathie Samuel Hahnemann gevolgd en wordt slechts één homeopatisch middel tegelijk toegediend.

Twaalf “onrechtsreekse” bewijzen voor homeopathie

Het echte werkingsmechanisme van homeopathie blijft een wetenschappelijk raadsel. De reden daarvoor is dat homeopathie een energetische geneeswijze is en dat de daarbij gebruikte energieën alsnog niet meetbaar zijn. Met de huidige materiële wetenschappelijke methodes valt homeopathie daarom moeilijk te verifiëren. 

Toch bestaan er, verspreid over de hele wereld, voldoende onrechtsreekse bewijzen dat homeopathie werkzaam is. We overlopen er twaalf.

1.
Een regeringsrapport in Frankrijk stelt vast dat 95 procent van de Franse pediaters af en toe homeopatische remedies voorschrijft.

2.
Minstens 100 miljoen inwoners van India (10%) gebruiken homeopathie voor al hun gezondheidsproblemen, dit zowel acuut als chronisch.

3.
Er werd overal in de wereld betrouwbaar klinisch onderzoek gepubliceerd dat de werkzaamheid van homeopathie voldoende bevestigt.

4.
Het grootste en meest gefundeerde regeringsonderzoek naar de werking van homeopathie gebeurde in Zwitserland. Het rapport uit 2011 stelt dat homeopathie minstens even (of zelfs meer) kosteneffectief is als de conventionele geneeskunde. 

5.
De Australische regering publiceerde een rapport dat stelde dat er geen bewijs bestaat voor homeopathie. Achteraf gezien blijkt het rapport frauduleus te zijn opgezet. Men gebruikte willekeurige selectiecriteria in het nadeel van homeopathie (enkel studies met minimum 150 patiënten werden weerhouden, terwijl normaal 20 patiënten voldoende zijn voor een statistisch relevante klinische studie, wanneer ze goed is opgezet).

6.
Toen recent enkele Duitse politiekers de terugbetaling van homeopathie wilden stopzetten, kwam er tot hun verbazing steun van de Duitse Artsen Organisatie om de terugbetaling van homeopatische zorg niet te schrappen (onderzoek stelde vast dat 57% van de Duitsers in 2010 homeopathie gebruikten)

7.
92 procent van de artsen die Duitse topvoetballers begeleiden schrijven geregeld homeopatische middelen voor aan hun spelers (ook in de Bundesliga). Zij verklaren dat homeopathie zeer goed helpt, vrij is van nevenwerkingen, en geen probleem stelt inzake de dopingwetgeving. 

8.
De Zwitserse volksraadpleging van 2009 toonde aan dat 67 procent van de bevolking complementaire geneeswijzen in het voorziene pakket van terugbetaalde zorg wou houden. Het regeringsonderzoek nadien (zie punt 4) bevestigde de kosten effectiviteit van homeopathie. Als gevolg daarvan zag de Zwitserse regering zich verplicht in 2016 zowel homeopathie als 4 andere complementaire geneeswijzen terug binnen het pakket van terugbetaalde zorg op te nemen.

9.
In 2006 werden 484 Braziliaanse studenten geneeskunde bevraagd over homeopathie en acupunctuur. Een ruime meerderheid bleek er heel positief tegenover te staan en wou er meer over weten. 60% van hen dacht dat complementaire geneeswijzen geïntegreerd zouden kunnen worden in de conventionele geneeskunde

10.
Homeopatische remedies zijn in staat de “expressie van de genen” (het DNA) te beïnvloeden. Minstens twaalf gecontroleerde studies bevestigen dit.

11.
Een gecontroleerde studie bevestigt dat “nanodoses” van de homeopatische substanties aanwezig blijven in zeer hoge homeopatische verdunningen, zelfs in verdunningen van 200 keren één op honderd.

12.
De effectieve kracht van “nanodoses”, in dezelfde orde van grootte als deze gevonden in hoge homeopatische verdunningen (zie punt 11), wordt alsmaar duidelijker. Men weet reeds lang dat hormonen en cel signaalstoffen in nanodoses vitale fysiologische processen beïnvloeden. Nanodoses blijken zelfs gemakkelijker doorheen de celwand en de bloed-hersen barrière te dringen dan grotere moleculen, en zijn daarbij veiliger. 

Op Wikepedia is de controverse over homeopathie erg groot. Als je daar echter geen enkele van de hierboven vermelde feiten kan lezen, dan weet je dat de de anti-homeopathie bias op Wikepedia zeer sterk is. Soms lijkt het erop alsof vertegenwoordigers van Big Pharma in Wikepedia de artikels schrijven over homeopathie en over andere complementaire geneeswijzen.

Alle referenties over het bovenstaande zijn te vinden op volgende websites:

www.greenmedinfo.com “facts, figures, studies about homeopathic medicine”
www.homeopathic.com
www.homeopathicfamilymedecine.com