Basisboek

Homeopathie voor kleine huisdieren

Dierenboek.jpeg

Na een inleiding over de aard van de homeopathie beschrijft Christopher Day de homeopatische praktijk bij dieren. Hij bespreekt de mogelijke ziekteverschijnselen samen met de bijpassende homeopatische middelen. 

Een hoofdstuk gaat over eerste hulp met homeopathie. Een ander over ziekten die specifiek voorkomen bij honden, katten, konijnen, guinese biggetjes, hamsters, ratten, muizen en vogels. Het boek eindigt met een modellijst van homeopatische middelen voor de dieren-huisapotheek.

De ervaring leert dat homeopatische middelen de levenskracht van dieren zodanig kunnen stimuleren dat genezing dikwijls mogelijk is zonder bijomende chemische medicatie.

Het boek is te verkrijgen bij rcotter@planet.nl