Seminiarieverslagen, Basisboek

De klassieke homeopatische lezingen van Dr. Vassilis Ghegas

10 ghegas books alt.png
Vassilis Ghegas books.jpg

Van 1984 tot en met 2000 gaf Dr. Vassilis Ghegas een zeer praktische en waardevolle cursus klassieke homeopathie door gedurende 25 volle weken les te geven.

Dr. Vassilis Ghegas onderwijst klassieke homeopathie zoals het zich voordoet in de alledaagse (huisartsen)praktijk: zowel de constitutionele behandeling op lange termijn als de acute behandeling waarbij de constitutionele remedie niet werkt, zowel goed reagerende gevallen als gevallen waar alles lijkt vast te zitten. Daarnaast bespreekt hij volledig uitgewerkte essenties van polychresten. Het is merkwaardig hoe hij bij dit alles nauwgezet de materia medica van Dr. James Tyler Kent en van Dr. William Boericke volgt.

Dr. Vassilis Ghegas heeft unieke didactische kwaliteiten, hij kan een uiterst ingewikkelde materie brengen op een eenvoudige manier, zodat ze duidelijk en praktisch bruikbaar wordt voor iedereen. Zijn cursus vormt een mooi geheel waarbij elke lezing een aanvulling vormt op al het voorgaande.

Om de informatie die door Dr. Vassilis Ghegas ter beschikking werd gesteld niet verloren te laten gaan, vatte Dr. Fons Vanden Berghe het idee op om alle lezingen te boek te stellen op basis van eigen nota’s. Dit is ondertussen gebeurd met alle lezingen sinds 1984. 

Het resulteert in de volledige informatie van 25 lesweken, gebundeld in 10 Nederlandstalige boekdelen. De reeks is reeds gedeeltelijk beschikbaar in het Engels.

Te verkrijgen via rcotter@planet.nl